Tag: ดื่มน้ำหลังตื่นนอนโดยไม่ต้องแปรงฟัน

  • ชีวิตเริ่มต้นใหม่ทุกๆวัน 7 สิ่งที่ควรทำทุกเช้าให้เป็นนิสัย

    ชีวิตเริ่มต้นใหม่ทุกๆวัน 7 สิ่งที่ควรทำทุกเช้าให้เป็นนิสัย

    ชีวิตคนเราเริ่มต้นใหม่ทุกๆวันในทุกๆเช้า หากเราได้เริ่มต้นวันใหม่ในทุกๆเช้าได้อย่างมีคุณภาพ การใช้ชีวิตตลอดทั้งวันก็ย่อมมีคุณภาพตามไปด้วย ลองนำ 7 ข้อ ไปลองปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเราและปฏิบัติทุกๆวันให้เป็นกิจวัตร เชื่อแน่ว่า คุณภาพการใช้ชีวิตที่ดี ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาที่คุณตื่นนอนนั่นเอง ปรับเวลาตื่นนอนให้เป็นเวลา การกำหนดเวลาตื่นนอนให้เป็นเวลา ช่วยสร้างวินัยให้กับการชีวิตประจำวันได้อย่างไม่น่าเชื่อ เริ่มต้นตั้งแต่การตื่นนอนในตอนเช้า หากเรากำหนดเวลาการตื่นนอนให้เป็นเวลาเดียวกันในทุกๆเช้า จะทำให้ร่างกายเราจดจำเวลาได้โดยอัตโนมัติ เป็นการสร้างนาฬิกาชีวิตที่ดีไปในตัว   ดื่มน้ำสะอาดแก้วโตๆ หลังตื่นนอน แนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และควรเป็นน้ำที่อุณหภูมิห้อง ปริมาณน้ำที่ดื่มนั้น ขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนจะรับได้ อย่างผู้เขียนเอง ดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนในทุกๆเช้า เป็นเวลาร่วมสิบปีแล้ว โดยปริมาณที่ดื่มคือ หนึ่งแก้วใหญ่ๆ หรือปริมาณที่เราดื่มแล้วรู้สึกเต็มท้อง การดื่มน้ำหลังตื่นนอนทันที โดยที่ยังไม่ต้องแปรงฟัน จะช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้อย่างดี เพราะจุลินทรีย์ที่ดีในช่องปากเราจะถูกน้ำชำระล้างลงไปลำไส้และกระตุุ้นให้เราขับถ่ายได้ง่ายในทุกๆเช้า   ขับถ่ายให้เป็นเวลาในตอนเช้า การขับถ่ายได้คล่องในตอนเช้า แนะนำให้เริ่มตั้งแต่การดื่มน้ำในตอนเช้าทันทีหลังตื่นนอน ดยที่ยังไม่ต้องแปรงฟัน จะช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้อย่างดี เพราะจุลินทรีย์ที่ดีในช่องปากเราจะถูกน้ำชำระล้างลงไปลำไส้และกระตุุ้นให้เราขับถ่ายได้ง่ายในทุกๆเช้า อย่างผู้เขียนเอง ดื่มน้ำและขับถ่ายเป็นเวลาในตอนเช้าเป็นเวลากว่าสิบปี เพราปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้อย่างมีวินัยต่อเนื่อง ซึ่งช่วงแรกที่เริ่มดื่มน้ำตอนเช้า อาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลก็เป็นได้ แต่พอเราเริ่มดื่มน้ำตอนเช้าไปได้สักระยะ ร่างกายจะเริ่มขับถ่ายเป็นเวลา โดยเฉลี่ยในกรณีของผู้เขียน หลังดื่มน้ำประมาณ 30 นาทีจะเริ่มปวดท้องขับถ่าย การทำควบคู่กับการตื่นนอนให้เป็นเวลาเดียวกันในทุกๆเช้า จะยิ่งทำให้ร่างกายจดจำเวลานาฬิกาชีวิตได้ง่ายขึ้นอีกด้วย และข้อดีของการขับถ่ายเป็นเวลาในตอนเช้านอกจากจะทำให้ท้องโล่งสบายแล้ว…