วิกฤตโคโรน่า สงครามโรคของมนุษยชาติ

ในวิกฤตโควิด เรามองเห็นอะไรในเทคโนโลยี วิกฤตโควิดขณะนี้ทุกๆคนไม่ใช่แค่คนไทย แต่ทั่วทั้งโลก คงรู้ซึ้งถึงคำว่า “วิกฤตในชีวิต”   ในช่วงชีวิตของผู้เฒ่าผู้แก่ ปู่ย่าตายายของเราที่อายุมากว่า 80 ปี เคยผ่านวิกฤตชีวิต ในเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1, 2 มา ความหนักหนาสาหัสเหล่านั้น คนในรุ่นหลัง ไม่เคยได้ลิ้มรสชาติ   เราอาจจะเรียกวิกฤตโคโรน่า ครั้งนี้ว่า เป็นสงครามโรคของโลกก็ไม่ผิดนัก เป็นครั้งแรกที่ทั่วทั้งโลกเหมือนหยุดนิ่ง ชะงักงัน   ถ้าไม่นับรวมคนรุ่นที่ผ่านเหตุการณ์สงครามโลกมา ในช่วงชีวิตเรา ตั้งแต่ลืมตาดูโลกมา เคยมีครั้งไหนที่เกือบทุกสายการบินพาณิชย์ เครื่องบินบนน่านต้องหยุดทำการบินทั่วทั้งโลก ต้องเหมือนตัดขาดกันชั่วขณะ ผู้คนไม่น้อยในหลายๆประเทศ ต้องอยู่แต่ภายในบ้าน   ถ้าเป็นสมัยสงครามจับอาวุธสู้รบ การอยู่แต่ในบ้าน ก็เพื่อหลบกระสุนปืน หรือ ระเบิด แต่เมื่อเป็นสงครามโรค เพื่อรักษาชีวิตเช่นเดียวกัน มนุษย์ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน เพื่อความปลอดภัย   แต่ในทุกวิกฤตจะเกิดโอกาส และ การเรียนรู้ใหม่ๆที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเสมอ เพราะอะไรผู้คนยังสามารถใช้ชีวิตได้ ในขณะที่เราต้องถูกกักกันอิสรภาพ ไม่สามารถคมนาคมไปมาหาสู่กันได้   คำตอบ คือ เพราะยุคนี้ … Read more