อัพเดทญี่ปุ่น : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2020 นี้ ญี่ปุ่นมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2020 นี้ ญี่ปุ่นมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

1.ปรับเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับภาษีสุรา

ญี่ปุ่นปรับกฎหมายภาษีสุรา
Cr. Canva

โดยจะมีการแก้ไขกฎหมายภาษีสุราทุกๆ สามปี ซึ่งราคาภาษีสุรา (หมายรวมถึงเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด) จะปรับลดลงในส่วนของสินค้าที่มีการบริโภคลดลงอย่างเช่น สาเก หรือ เบียร์ ในขณะที่สินค้าแอลกอฮอล์ที่มีการบริโภคสูง จะถูกปรับราคาภาษีขึ้น เป็นต้น

2. ปรับขึ้นภาษีบุหรี่ ส่งผลให้สินค้าประเภทบุหรี่จะมีการปรับราคาขึ้น อยู่ในระหว่างช่วงราคา 30-60 เยนต่อซอง ขึ้นอยู่ชนิดของบุหรี่

3.ญี่ปุ่นจะเริ่มเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้บางส่วน ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัด สำหรับผู้ถือวีซ่าญี่ปุ่นระยะกลางและระยะยาว เช่น ผู้ที่ต้องเดินทางมาทำงานในญี่ปุ่น หรือ นักศึกษา เป็นต้น และวีซ่าระยะสั้นในกรณีของการเดินทางเพื่อธุรกิจ แต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวนั้นยังไม่ได้เริ่มเปิดให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้ที่ถือวีซ่าญี่ปุ่น ควรศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นให้เรียบร้อยก่อนการเดินทางเข้าประเทศ https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html

 

4. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะเริ่มให้ประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ โดยเริ่มต้นจะเน้นให้ผู้สูงอายุเข้ารับบริการก่อน ก่อนที่จะทะยอยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับการฉีดวัคซีน

5. รูปแบบการประกาศในเครื่องบิน จะเปลี่ยนไป จากเมื่อก่อนที่จะใช้ประโยคภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ ต่อไปนี้สายการบินญี่ปุ่นจะเปลี่ยนรูปแบบการประกาศ โดยใช้ภาษาอังกฤษ เช่น Attention, all passengers … เป็นต้น

6. แคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง Go To travel จะเพิ่มเมืองโตเกียวเข้าไปร่วมในแคมเปญด้วย จากที่เมื่อก่อน จำกัดไม่ให้เมืองโตเกียวร่วมในแคปเปญนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19

7. แคมเปญส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารอย่าง Go To Eat จะเริ่มให้บริการในร้านที่เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ เช่น หากจองร้านอาหารล่วงหน้า จะได้รับคะแนนสะสม เป็นต้น

 

ขอบคุณแหล่งที่มา

https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1270606.html?fbclid=IwAR10ZpwETqEyV1oSa3XlvLx2xyitC8sInpFzF0DbB_gU9UqRYfTntjfrYdk

https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/10564/

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visaindex.html

NHK Japan news

Leave a Comment

CAPTCHA


Share via
Copy link
Powered by Social Snap