สัญชาตญาณการเอาตัวรอด

“สัญชาตญาณการเอาชีวิตรอด” สิ่งที่มนุษย์มีเหนือ AI

สัญชาตญาณ เกิดมาควบคู่กับสัตว์โลกเกือบทุกชนิด

สัตว์ส่วนใหญ่จะใช้สัญชาตญาณ เหนือสมองส่วนที่สร้างเหตุผล เพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตและขยายเผ่าพันธุ์

ให้อยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านได้

สัญชาตญาณการเอาตัวรอด

มนุษย์ สิ่งมีชีวิตอีกชนิดบนโลก ที่มีวิวัฒนาการ และการพัฒนาของสมองด้านเหตุผล การใช้ปัญญาคิด วิเคราะห์

ไตร่ตรอง และการพัฒนาด้านศีลธรรม ที่ทำให้มนุษย์ถูกมองโดยเผ่าพันธุ์ตนเองว่า เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือสัตว์โลกอื่นๆ

 

ในขณะที่การพัฒนาส่วนสมองของมนุษย์ก้าวหน้ามากขึ้นๆ ไปจนถึงจุดที่มนุษย์เริ่มหันมาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยรองรับ

การพัฒนาเทคโนโลยีไปอีกขั้น หรือที่เราทราบกันดี นั่นคือ การพัฒนา “สมองอัจริยะ” หรือ “ปัญญาประดิษฐ์ AI ”

 

“ปัญญาประดิษฐ์ AI ” กำลังถูกพัฒนาให้มี แสดงออกทางความคิดเห็น และอารมณ์ให้ใกล้เคียงมนุษญ์มากที่สุด

สามารถโต้ตอบมนุษย์ และสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับมนุษย์ได้ คล้ายๆกับมนุษย์จริงๆ แต่ “ปัญญาประดิษฐ์ AI ” อาจจะ

สร้างความพึงพอใจได้มากกว่า มนุษย์ เพราะ “ปัญญาประดิษฐ์ AI ” จะเลือกคำตอบใช้ตอบโต้คู่สนทนาได้ตรงกับความต้องการ

มากกว่า นั่นคือ การแสดงอารมณ์เหมือนมนุษย์ แต่เป็นอารมณ์ที่ผ่านการปรุงแต่งด้านเหตุผล ที่ออกมาตรงกับเป้าหมาย นั่นเอง

 

ในอีกแง่หนึ่ง “ปัญญาประดิษฐ์ AI ” ยังเป็นที่ถูกถกเถึยงกันอยู่ถึงความเหมาะสม และการนำไปใช้ รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

เราอาจจะเคยผ่านตากับภาพยนตร์ของต่างประเทศ ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับการนำ “ปัญญาประดิษฐ์ AI ”

มาใช้ในอนาคตจริงๆ

 

หากใครเคยดูเรื่อง Interstellar ที่นำแสดงโดย แมทธิว แมคคอนนาเฮย์  matthew macconaughey เป็นภาพยนตร์ที่สะท้อน

แง่มุมบางอย่างได้น่าสนใจ

ในขณะที่ภาพยนตร์ได้แสดงให้เห็นว่า โลกในขณะนั้นสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไปจนสามารถส่งมนุษย์ไปยังดาวกลุ่มเป้าหมายแต่

ละแห่งได้

คำถามคือ ทำไมในภารกิจที่เสี่ยงอันตรายเช่นนั้น มนุษย์ผู้พัฒนาโครงการถึง เลือกที่จะส่ง มนุษย์เป็นตัวแทนไปสำรวจ

มากกว่าที่จะใช้ “ปัญญาประดิษฐ์ AI ”

และคำตอบ ที่ถูกเฉลยในหนังตอนหนึ่ง คือ “เพราะมนุษย์มีสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดที่ทำให้มนุษย์ยังคงต่างจาก ปัญญาประดิษฐ์ AI ” 

สุดท้ายแล้ว ในทุกภาวะคับขัน มนุษย์จะดึงเอาสัญชาตญาณนี้ออกมาใช้ เพื่อให้ตนเองมีชีวิตรอดต่อไปได้ และนั่นจะสามารถสร้างคำตอบ

ของคำถามได้ดีที่สุดว่า ดาวที่เลือกนั้น เหมาะในการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ให้รอดได้ไหม

 

นี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่า เพราะเหตุใด ในบรรดาสิ่งมีชีวิตหลากหลายสปีชีส์บนโลกใบนี้ มนุษย์สามารถดำรงอยู่ และพัฒนา

มาได้ถึงขนาดนี้ นอกจากมนุษย์ใช้ “สมองส่วนปัญญา” แล้ว มนุษย์ยังใช้ “สมองส่วนสัญชาตญาณ” ที่ช่วยทำให้มนุษย์รอดพ้นอันตราย

และเชื่อว่า ต่อจากนี้ไปก็เช่นกัน มนุษย์จะใช้สัญชาตญาณความกลัวเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อป้องกัน สร้างสรรค์ หรือแม้แต่ทำลาย

สุดท้ายแล้ว ก็เพียงเพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เอง


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA


Share via
Copy link
Powered by Social Snap