จงเป็นพลังบวกให้ตนเอง

จงเป็นพลังบวกให้ตนเอง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า พลังด้านบวก เป็นปัจจัยส่งเสริมให้มนุษย์เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อใจได้พลังด้านบวก… ย่อมทำให้จิตใจเกิดพลังงานด้านบวกตามไปด้วย

เมื่อจิตใจมีพลังด้านบวก … ย่อมส่งพลังบวกออกมาทางกายภาพ

จิตใจแจ่มใจ มีพลังทางจิตใจที่ดี … ร่างกายก็สดชื่น กระปรี้ประเปร่า มีพลัง

จะคิดทำการงานสิ่งใด ก็ทำได้ดี เพราะพลังด้านบวกที่ส่งออกมาจากจิตใจนั่นเอง

จงเป็นพลังบวกให้ตนเอง

แต่… ไม่ใช่ทุกวัน ที่มนุษย์เราจะมีพลังงานด้านบวกในจิตใจได้เสมอไป

จิตใจมนุษย์นั้น หากใช่ผู้ที่ฝึกจิตได้นิ่งพอแล้ว เมื่อมีสิ่งใดมากระทบ

จิตใจก็จะแกว่งไกว ไหวเหวี่ยงไปตามแรงที่มากระทบ

เช่นนั้นเลย… พลังงานในจิตใจของเราจึ่งมีขึ้น และมีลง

เมื่ออยู่ในช่วงขาขึ้น เราก็จะมีพลังงานด้านบวก พร้อมจะที่สร้างสรรค์พลังบวกให้

กับเพื่อนมนุษย์รอบข้าง และให้แก่โลกใบนี้ได้ต่อไป

แต่หากเมื่อเราอยู่ในช่วงขาลงของพลังงานจิตใจ นั่นก็คือ พลังงานด้านลบที่เข้ามา

ครอบครองพื้นที่ในช่วงเวลานั้น และอาจส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าทางจิตใจ

ได้ง่ายกว่าปกติ … บ้างก็อาจรู้สึกท้อแท้ อ่อนไหว แปรปรวนง่าย

 

ซึ่งเมื่อเกิดช่วงเวลาที่จิตใจอยู่ในห้วงพลังงานด้านลบเข้าครอบครอง

จนเราเกิดความหดหู่ ท้อแท้ได้ง่าย และนั่นทำให้บางคนเรียกร้อง ไขว่ขว้าที่จะได้

พลังงานด้านบวกจาก “ผู้อื่น” เข้ามาช่วย เพราะคิดว่าจะทำให้ภาวะจิตใจกระเตื้องขึ้นได้

อยากจะมีใครที่เข้ามาช่วยเติมเต็มจิตใจ ช่วยทำให้ตนเองมีความสุข มีพลังงานด้านบวก

ไม่ใช่จะกล่าวว่า สิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ผิด แต่อย่างใด

 

เพียงแต่… พลังงานด้านบวกที่ดีที่สุด ควรจะมาจากตัวเราเอง มากกว่าที่หวังจากผู้อื่น

เพราะเมื่อ หากวันใดที่เรา “ขาด” คนผู้นั้น ที่จะให้พลังด้านบวกกับเราแล้ว 

ในวันนั้น เราอาจจะล้มครืน เพราะเราเคยแต่พึ่งพิงพลังงานจากผู้อื่นมากเกินไป

จนไม่รู้วิธีที่จะสร้างพลังบวกให้ตนเองได้อย่างไร 

 

เช่นนั้นแล้ว … ก่อนที่เราจะเรียกร้องพลังบวกจาก ผู้อื่น เราควรรู้จักวิธีที่จะสร้างและรักษาพลังบวกให้ตนเองก่อน

รู้… จะรักตนเองได้อย่างไร

รู้… จะมีวิธีหาความสุขให้ตนเองได้อย่างไร

รู้… วิธีที่จะสร้างเสียงหัวเราะได้เอง

 

เมื่อเรา มีพื้นฐานพลังที่เข้มแข็งจากภายในเราเองได้แล้ว

การได้รับพลังบวกจากผู้อื่น คือ การเพิ่มเสริมพลังด้านบวกให้ดีมากขึ้น นั่นเอง

 

แน่นอนว่า การแวดล้อมด้วยคนที่มีพลังบวก ย่อมต้องดีกว่า แน่นอน

แต่อย่าลืมว่า สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ ย่อมเกิดขึ้นจากตัวเองไม่ใช่จากผู้อื่น


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA


Share via
Copy link
Powered by Social Snap